Ποδηλατικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου

Β’ Τακτική γενική συνέλευση 18/11/2018 ΠΟ.ΣΥ.Ω

Β’ Τακτική γενική συνέλευση 18/11/2018 ΠΟ.ΣΥ.Ω

Λόγο μη απαιτούμενης απαρτίας των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για το τρέχον έτος η Α’ τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου δεν έγινε.
Βάση καταστατικού η συνέλευση θα επαναληφθεί ως Β´τακτική γενική συνέλευση όπως ορίζει το καταστατικό με απαραίτητο το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στης 18/11/2018 την ίδια μέρα και ώρα (Κυριακή – 19:00) στα γραφεία του συλλόγου.

Θέματα.
1)Κατάθεση υποψηφιοτήτων από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16-11-2018 στο mail του συλλόγου po.si.oraio@gmail.com εγγράφως μόνο!!!
Απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του μέλους και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2)Λύση Δ.Σ και εκλογή εφορευτικής επιτροπής
3)Ενημέρωση μητρώου μελών (νέες έγραφες – διαγραφές)
4)Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης διοίκησης
5)Ενημέρωση μελών για αδειοδοτήσεις μονοπατιών
6)Οικονομικός απολογισμός 2018
7)Ελεύθερη συζήτηση.